Stowarzyszenie Dolina Karpia pozyskało dodatkowe środki do budżetu LSR w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 478 000 EURO.

Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości ponad 18 mln złotych. Poprzez realizację ponad 140 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia (LSR) w ramach środków PROW i PO RiM 2014-2020.

W ramach projektów współpracy i projektów własnych Stowarzyszenie Dolina Karpia  przeprowadziło szereg działań informacyjnych, promocyjnych i aktywizujących lokalną społeczność w kierunku wykorzystania potencjału kulturowego i przyrodniczego regionu pod względem turystycznym. 

Niezwykle rzadki ptak, czapla purpurowa, uchwycona na fotografii na terenie naszej gminy!

Kolorowe kartki zapisane tradycyjnymi przepisami – zaskoczą sympatyków Doliny Karpia – zarówno wielbicieli jadłospisów rybnych, jak i bezrybnych. Karp zatorski – utytułowany i królewski skarb Doliny Karpia – pozostawił tym razem sporo miejsca innym produktom i smakom.

Do 25 czerwca można wysyłać swoje prace w konkursie "Dolina Karpia w obiektywie".

Zróbmy wszystko, by Dolina Karpia była turystycznym przebojem! Wejdź na stronę Polskiego Radia i zagłosuj!

Stowarzyszenie Dolina Karpia w I kwartale 2021 roku będzie ogłaszało nabory wniosków w ramach kilku przedsięwzięć.

Są pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.