Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.07.2024 r. (sobota) w godzinach od 15:00 do 24:00 oraz w dniu 07.07.2024 r. (niedziela) w godzinach od 15.00 do 23:00 będzie zamknięta dla ruchu pojazdów droga krajowa nr DK 28 w obrębie rynku w Zatorze oraz Plac Kościuszki.

W związku z powyższym w tych godzinach dotychczasowy postój taksówek osobowych przy Placu Kościuszki będzie niedostępny. W tym czasie taksówki będą mogły parkować (oczekiwać na pasażerów) przy ul. Kongresowej, na prawej części parkingu przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze. Miejsce to będzie wydzielone, zabezpieczone i oznakowane tak, aby nie wjeżdżały tam inne pojazdy, za wyjątkiem pojazdów ROK i TAXI. Poza wymienionymi wyżej godzinami, jezdnia i parking TAXI przy Placu Kościuszki będą przejezdne i dostępne dla zainteresowanych.