W dniu 28 października 2023 r. w Strażnicy OSP w Smolicach odbędą się spotkania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Smolice.

Na spotkania zapraszamy mieszkańców oraz właścicieli działek przyległych do następujących ulic:

Spotkanie od godziny 10:00 :

- Wiślana: numery parzyste od 34 do 94 oraz nieparzyste od nr 35 do 67,

- Grabowa  numery 1, 2, 5 i 6,

- Edukacyjna,

- Wiosenna numery od 1 do 15 (bez nr 12),

 

Spotkanie od godziny 12:00 :

- Wiślana: numery parzyste od  106  do końca ulicy tj. do nr 130 oraz nieparzyste od nr 75 do nr 87,

- Boczna,

- Wesoła,

- Zacisze,

- Klonowa,

- Wspólna.

Na spotkaniach zostanie przedstawiona i omówiona koncepcja trasy kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do poszczególnych posesji.

W spotkaniach udział wezmą: projektant i pracownicy Działu Inwestycji UM Zator.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców ww. ulic do udziału w spotkaniach.

Na stronie internetowej Urzędu znajdują się mapki - propozycje (Projektanta) przebiegu kolektorów sanitarnych dla w/w ulic oraz wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością dot. budowy kanalizacji w Smolicach. By przejść do map kliknij >>>TUTAJ<<<